48 38 421 0910
چاپار

انواع هدست واقعیت مجازی

یکی دیگر از نسل جدید از سرگرمی ها،هدست واقعیت مجازی است.واقعیت مجازی تکنولوژی ای است که از آن برای بازسازی محیط های تخیلی یا واقعی استفاده می شود.

امروزه انواع بسیار زیادی از هدست های واقعیت مجازی تولید شده اند: VR Boxm,Winkers,BOBO و… از انواع هدست های واقعیت مجازی هستند که تا به حال تولید شده اند.

})